Jednym z moich zainteresowań jest prawo. Skończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim, który jest jednym z lepszych uniwersytetów w Polsce. Według rankingu Perspektywy 2021, Uniwersytet Wrocławski plasuje się na 6. miejscu wśród polskich uczelni, co świadczy o jego wysokiej pozycji w kraju.

Mimo mojego wykształcenia prawniczego, nie zdecydowałem się na zrobienie aplikacji, gdyż nie byłem zainteresowany pracą w zawodzie, ale zrozumieniem prawa jako nauki. Z racji tego, że nie obowiązują mnie pewne ograniczenia nakładane na prawników zrzeszonych w izbach radcowskich i adwokackich, postanowiłem wykorzystać swoją wiedzę, by pomagać innym, którzy mają utrudniony dostęp do prawników. Robię to za darmo, wychodząc z założenia, że każdy ma prawo do uczciwego postępowania.

Czasem zdarza się, że ludzie wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu, czasem zainicjują bójkę, czasem coś ukradną albo popadną w długi. Każdemu może się to przydarzyć i nawet jeżeli wina jest ewidentna, etycznie wątpliwa byłaby, moim zdaniem, odmowa pomocy takiej osobie. Oczywiście sądy przydzielają prawników z urzędu do obrony, ale czasem człowiek potrzebuje prostej pomocy, zanim jeszcze jego problem trafi do sądu.

Chcę pomagać, bo każdy zasługuje na pomoc. Moja wiedza prawnicza oraz niezwiązanie z zawodowymi strukturami prawniczymi umożliwiają mi niesienie pomocy w sposób szczególny. Wierzę, że dzięki temu mogę przyczynić się do większej sprawiedliwości i uczciwości w społeczeństwie.

Jako osoba niepraktykująca zawodowo prawa, nie obowiązuje mnie wprost kodeks etyczny prawników zrzeszonych. Nie oznacza to jednak, że mogę działać bez żadnych ograniczeń i namawiać innych do kombinowania czy obchodzenia prawa. Zdecydowanie moje podejście opiera się na poszanowaniu zasad prawa i dążeniu do uczciwości.

Niemniej, czasami dobro osoby (i jego rodziny), która popełniła wykroczenie lub przestępstwo, wymaga elastycznego podejścia do niektórych zasad. Nie chodzi tutaj o łamanie prawa, ale o szukanie wszystkich możliwych rozwiązań w obrębie istniejących regulacji. Wykorzystując moją – jeszcze dość skromną – wiedzę oraz moje – tu już bogate – doświadczenie, mogę pomóc osobom potrzebującym w zrozumieniu ich sytuacji prawnej, identyfikacji dostępnych opcji oraz znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania dla nich.

Warto podkreślić, że poszanowanie zasad etycznych i prawnych jest kluczowe dla utrzymania zaufania społecznego oraz prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego. Dlatego moje działania mają na celu przede wszystkim niesienie pomocy i wsparcia tym, którzy napotkali na trudności prawne.